Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hiền
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kim Đồng
Quận/huyện Thành phố Hội An
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 81 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Cẩm Tú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phancamtu-mt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kim Đồng
Quận/huyện Thành phố Hội An
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Hùng Sĩ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hsihoian
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kim Đồng
Quận/huyện Thành phố Hội An
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 4707 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Dương Thị Bích Hiền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/dh118
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kim Đồng
Quận/huyện Thành phố Hội An
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 27541 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Ngọc Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngocthanh59
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kim Đồng
Quận/huyện Thành phố Hội An
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 32272 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Hoàng Cường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huynhsang
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kim Đồng
Quận/huyện Thành phố Hội An
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 43715 (xem chi tiết)